bet1365官网手机版-bet28365365手机版

采购信息

采购SKF轴承 清单 查看采购商

临时采购 | 2021-06-01 05:55:48

采购信息内容

采购SKF轴承 清单,实单。          山东 威海

 
6003-2Z  100
6004-2Z  100
6322/C3  50
6410/C4  10
6203-2Z  500
6213-2RS1/C3   10
32015     10
32308     10
32348 一套   进口品牌
16009     40 

SKF轴承相关采购信息
采购29412 SKF轴承[2021-06-15 06:15:17]

采购29412 SKF轴承,一套,实单。        广东 佛山

采购NU2209ECP SKF轴承[2021-06-15 06:10:25]

采购NU2209ECP SKF轴承,NUP2209ECP,各要4个,谁有?      &n

采购29412 SKF轴承[2021-06-14 07:24:20]

采购29412 SKF轴承,要一套。        广东 佛山

采购AOH241/630G SKF轴承[2021-06-14 07:23:36]

采购AOH241/630G SKF轴承,240/670ECAK30/W33,241/630ECAK30/W33 各要两套

采购NJ310ECML SKF轴承[2021-06-14 07:20:52]

采购NJ310ECML SKF轴承,要6个。       北京

采购6016/C3 SKF轴承[2021-06-14 07:12:28]

采购6016/C3 SKF轴承,要10套新货。      陕西 西安

采购QJ 234 N2MA SKF轴承[2021-06-14 07:09:31]

采购QJ 234 N2MA SKF轴承,6224/c3,QJ 234 N2MA 各要两套;SL045056PP INA的

采购6226/C3VL0241 SKF轴承[2021-06-14 06:57:30]

采购6226/C3VL0241 SKF轴承,谁有?        山东 临清

采购22313E SKF轴承[2021-06-14 06:54:07]

采购22313E SKF轴承,要10套。        山东 威海

采购SKF轴承 清单[2021-06-13 05:42:00]

采购SKF轴承 清单,有货报价,实单。       山东 威海  &

采购32214 SKF轴承[2021-06-13 05:38:40]

采购32214 SKF轴承,要两套。        河南 郑州

采购7317BEGAP BEGAM SKF轴承[2021-06-13 05:36:13]

采购7317BEGAP BEGAM SKF轴承,要7套。        山东 威

采购2316 SKF轴承[2021-06-13 05:27:44]

采购2316 SKF轴承,要6个;YEL208-2F 要4个,提供价格和图片。     

起重机企业采购SKF轴承[2021-06-12 10:46:40]

起重机企业采购SKF轴承,年80万需求,请对接。          &

采购SKF轴承 清单[2021-06-12 06:02:05]

采购SKF轴承 清单,实单。      江苏 无锡    1600