bet1365官网手机版-bet28365365手机版

采购信息

采购SKF FAG INA轴承 查看采购商

临时采购 | 2021-05-11 06:15:07

采购信息内容

采购SKF FAG INA轴承,下面这些,实单,报含税价格,接受期货。              上海

SKF 3206A-2RS1TN9/MT33 ~8个
       YET 204~17PCS
FAG  23034-E1A-XL-M~6PCS,
INA  NUTR3580A~8PCS,
FAG  NUP2206-E-XL-TVP2~16PCS
INA轴承相关采购信息
采购NK55/35 INA轴承[2021-06-22 05:51:39]

采购NK55/35 INA轴承,要现货谁有?          北京

采购RSTO17-X INA轴承[2021-06-20 05:52:04]

采购RSTO17-X INA轴承,STO17-X 各有200个现货,实单。      &n

采购HK0609 INA轴承[2021-06-18 05:50:28]

采购HK0609 INA轴承,要50套。          山东 青岛

采购F-557717 INA轴承 图[2021-06-17 06:16:59]

采购F-557717 INA轴承,谁有这个?          上海

采购F-3031117 K04 INA轴承[2021-06-17 06:13:01]

采购F-3031117 K04 INA轴承,要两套。         

采购F-219590 INA轴承[2021-06-13 05:32:14]

采购F-219590 INA轴承,要6只。         浙江 嘉兴

采购ZKLF3080.2RSPE INA轴承[2021-06-12 05:52:43]

采购ZKLF3080.2RSPE INA轴承,要一套;FAG 7211E.T.P4S.UL 要4套。  &nb

采购RNA6903 INA轴承[2021-06-10 06:06:13]

采购RNA6903 INA轴承,HK2216 各要20套;NKIB5901 要10套。    &nb

采购KRV 30 PPA INA轴承[2021-06-09 06:21:20]

采购KRV 30 PPA INA轴承,要10套。         浙江

采购HK0908 INA轴承[2021-06-09 06:16:58]

采购HK0908 INA轴承,206NPPB,HK0306 这三种各要几套。      &

采购FF2515 INA轴承[2021-06-08 09:42:34]

采购FF2515 INA轴承,直排,要50套。          &n

采购51212 INA轴承[2021-06-02 06:08:11]

采购51212 INA轴承,一套;7936CTYP4SUL 3套;26102 7套,实单,NSK的也可以。 

采购NKX40-XL INA轴承[2021-06-02 05:54:37]

采购NKX40-XL INA轴承,NKX40-Z-XL 各要两套。       

采购INA6919-ZW-XL INA轴承[2021-05-30 06:56:38]

采购INA6919-ZW-XL INA轴承,要120套;230/850CA/C3W33 1套,进口品牌。  &

采购RSTO17-X INA轴承[2021-05-29 06:33:40]

采购RSTO17-X INA轴承,RST17 要300个现货。        上